تبلیغات

ابزار لودینگ وبلاگ

|

ابزارهای وبلاگ نویسی

lingua italiana(ایتالیایی)

lingua italiana(ایتالیایی)
آموزش و استفاده از زبان ایتالیایی 
قالب وبلاگ
نویسندگان
نظر سنجی
ارزش وبلاگ؟


درجات مقایسه در زبان ایتالیایی Gradi di comparazione


در گرامر زبان ایتالیایی برای مقایسه کردن دو موضوع با یکدیگر می توان از عبارت های مقایسه ای  la comparazione regolare  و یا روش های خاص  comparazione particolare  استفاده کرد. ابتدا بهتر است به مطلب قید و صفت در زبان ایتالیایی مراجعه کرده و با صفت ها که برای توصیف اسم و قید ها که برای توصیف افعال استفاده می شود آشنا شویم . 

مقایسه با قاعده  la comparazione regolare  

میدانیم که برای برتری یا کهتری دادن بین دو شی یا شخص از مقایسه استفاده می کنیم. در برخی موارد برای تفضیل یا برتری دادن یک شی یا شخص بر سایر اشیا و یا اشخاص نیز از صفت ها ( صفات تفصیلی ) استفاده می کنیم. در این مورد می توان به روش های زیر میان دو جسم ، شی و … مقایسه کرد .

درجه مقایسه ای grado comparative

 • مقایسه میان دو اسم یا دو ضمیر در مورد یک ویژگی خاص.

Piu …. Di  بیشتر …از

Meno … di  کمتر … از

Tanto …. Quanto  بدان اندازه … که

Cosi … come  چنان … که

Quanto ( come) …  به اندازه ….

مورد اول برای بیان برتری و مورد دوم برای بیان کمتر بودن استفاده می شود . سایر گزینه ها برای نشان دادن برابری استفاده می شوند.

Perugia e’ piu fredda di Roma  پروجا از رم سرد تر است .

Roma e’ meno fredda di Perugia  رم از پروجا گرم تر است . ( کمتر سرد است)

Perugia e’ tanto freddo quanto Assisi   پروجا به اندازه آسیسی یرد است .


 • مقایسه میان دو ویژگی ، دو عمل یا حالت مربوط به یک اسم سا ضمیر

Piu’ …. Che   بیشتر … تا

Meno …. Che  کمتر … تا

Tanto …. Quanto   بدان اندازه …. که

Cosi …. Come  همانقدر … که

Quanto …. همان اندازه…

 برای مقاسیه دو صفت:

Roma e piu’ umida che fredda  رم بیشتر مرطوب است تا سرد.

Perugia e’ meno umida che fredda  پروجا کمتر مرطوب است تا سرد.

Firenze e’ tanto umida che fredda  فلورانس به همان اندازه که سرد است مرطوب نیز هست.

برای مقایسه دو عمل یا حالت :

E’ piu’ facile capire che parlare una lingua straniera .

 فهمیدن یک زبان خارجی آسانتر از صحبت کردن آن است .

E’ meno facile scrivere che parlare una lingua straniera

 نوشتن یک زیان خارجی مشکلتر از صحبت کردن آن است .

E’ facile parlare quanto scrivere una lingua che si conosce bene

 صحبت کردن زبانی که فرد خوب می داند به اندازه نوشتن آن ساده است .درجه عالی  Grado superlative

قبل تر مطرح کردیم که از صفت های عالی برای برترین و عالیترین استفاده می شود . برای اینکه بگوییم یکی از موارد از بین سایرین “ترین” هست . 

 1. نسبی

Il piu’ … di (fra)  بیشترین … در بین ، …. ترین در بین

Il meno … di (fra)  کمترین … در بین

 Firenze e’ la piu’ fredda di ( fra) queste citta  فلورانس در بین این شهر ها سردترین است .

Roma e’ la meno fredda di ( fra) queste citta  رم در بین این شهر ها کمتر سرد است . ( گرمترین است)

تذکر: در صفت عالی حرف تعریف می تواند قبل از piu’ , meno  یا قبل از اسم قرار بگیرد . مثال:

E’ il piu’ bel film che abbia visto.

E’ il film piu’ bello che abbia visto .

 گمان می کنم زیبا ترین فیلمی است که دیده ام .

 1. مطلق

برای نشان دادن وجود صفتی به مقدار زیاد در یک اسم می توان یکی از سه روش زیر را به کار گرفت :

 • استفاده از پسوند issimo
 • استفاده از قیود molto خیلی یا assi  بسیار قبل از صفت
 • تکرار صفت

Firenze e’ una citta freddissima .

Firenze e’ una citta molto (assi) fredda .

Firenze e’ una citta fredda fredda  .

فلورانس شهری بسیار سرد است .

تذکر: برخی از صفات عالی با پیشوند های stra… و arci … و ultra…ساخته می شوند.

Strapotente  بسیار قدرتمند

Arci milionario  میلیاردر

Ultrarapido  بسیار سریع


مقایسه خاص  comparazione particolare  

برخی از صفات باقاعده تفضیلی و عالی شکل های دیگری نیز دارند . که از الگوی خاصی تبعیت نمی کنند و بی قاعده محسوب می شوند.

 1. گاهی شکل عالی یا تفضیلی مستقیم از زبان لاتین گرفته می شود .

Cattivo  بد

Peggiore: piu cattivo  بدتر

Il peggiore : il piu’ cattivo  بدترین

Pessimo : cattivissimo  بسیار بد


 1. گاهی شکل های اصطلاحی برای نشان دادن صفت عالی مطلق به کار می رود .

Stanco خسته

Stanco morto: molto stanco    بسیار خسته ( خسته تا حد مرگ)

شما می توانید با عضویت در سایت توآموز به صورت اینترنتی ( آنلاین یا آفلاین ) به راحتی به یادگیری زبان ایتالیایی بپردازید . همچنین می توانید دوره های آموزش زبان ایتالیایی را دانلود کرده و در هر زمان و هر مکان فارغ از اتصال به اینترنت فایل های ویدیویی را تماشا کنید .
طبقه بندی: آموزش زبان ایتالیایی، آموزش، گرامر زبان ایتالیایی،
برچسب ها: درجات مقایسه Gradi di comparazione،
[ سه شنبه 19 شهریور 1398 ] [ 07:07 ب.ظ ] [ s . moein ]

تقسیم کلمات به هجا ها در زبان ایتالیایی


در آموزش زبان ایتالیایی  ، یکی از روش های تلفظ کلمات در زبان ایتالیایی تقسیم کلمات به هجا ها برای ادای آنها می باشد . جهت تقسیم کلمات به هجا ها در زبان ایتالیایی می توان با کمک موارد زیر کلمات را به صورت صحیح تلفظ کرد. بطور کلی حروف در زبان ایتالیایی به دو دسته حروف صدا دار و حروف بی صدا تقسیم بندی می شوند . 

divisione delle parole in sillabe

 • صامت بین دو مصوب با مصوباتی که بعد از آن می آید تشکیل یک هجا را می دهد .

مانند :

o-do-re  عطر

sa-po-re  طعم

co-lo-re  رنگ

 • صامت مشددی که بین دو مصوبه آمده است، جدا می شود. مانند:

fer-ro آهن

gras-so  چاق

bel-lis-si-mo  بسیار زیبا • دو صامت بین دو مصوت:

الف) اگر اولین صامت l,m,n,r  باشد به هجای قبلی می پیوندد. مانند:

cor-po  بدن 

col-po ضربه

can- to آواز

ب)اگر اولین صامت l,m,n,r نباشد، هر دو صامت با مصوت بعدی تشکیل یک هجا را میدهند :

que-sto  این

ri-stam-pa-re تجدید چاپ کردن

que-stio-ne  مناظره

 • مصوبه های مرکب (دو مصوبه که تشکیل یک صدای واحد کشیده را می دهند). تجزیه ناپذیر هستند و باید با صامت قبلی تشکیل هجا دهند. مثال:

vie-ni بیا

fiu-me  رودخانه

pie-tra  سنگ

علامت گذاری بر روی حروف 

در زبان ایتالیایی بر روی کلمات ممکن است برخی علامت ها قرار بگیرند که علاوه بر تغییر تلفظ آن لغت در معنی کلمه نیز ممکن است تغییر ایجاد کند. یکی از این علامت ها ” ‘ ” آپاسترو است که باعث تاکید در تلفظ نیز می شود . 

برای مثال حرف “e” در زبان ایتالیایی به معنای “و” هست اما حرف ” ‘e ” به معنای “هست ” می باشد . 

همچنین در انتهای کلماتی چون ” ‘caffe ”  و ” ‘te ”  نیز قرار می گیرد . [ سه شنبه 12 شهریور 1398 ] [ 06:04 ب.ظ ] [ s . moein ]

 ضمایر مفعولی در زبان ایتالیایی


در گرامر زبان ایتالیایی ضمایر مفعولی جهت عدم تکرار مفعول جمله جایگزین اسم مفعول می شوند این ضمایر به دو دسته ضمایر مفعولی مستقیم تاکیدی و ضمایر مفعولی مستقیم غیر تاکیدی تقسیم می شود در دسته اول تاکید بر مفعول جمله می باشد برای مثال 

chiamano te  تو را صدا می زنند ( تاکید روی مفعول)

ti chiamano  صدات می کنند ( تاکید رو ی فعل) حرکت صدا زدن مورد نظر گوینده است.

ضمایر مفعولی غیر مستقیم PRONOMI INDIRETTI

ضمایر مفعولی نشان دهنده ی کار فاعل بر روی آنها هستند.
در آموزش زبان ایتالیایی دو نوع ضمیر مفعولی وجود دارد که عبارتند از ضمایر مفعولی آوایی و ضمایر مفعولی بی آوا که تفاوت چندانی در استفاده از این ضمایر وجود ندارد و میتوان هر دو صورت را در جمله بکار برد. در کتاب نوو اسپرسو میتوانید این مطالب را به صورت کامل فراگیرید . 
مثال:


Mi picae = A me piace

ضمایر غیر مستقیم – بی آوا
pronomi indiretti – atoni
ضمایر غیر مستقیم – آوایی
Pronomi indiretti – tonici
معنی
miA meبه من
tiA teبه تو
gliA luiبه او (پسر)
leA leiبه او (دختر)
LeA Leiبه او (احترامی)
ciA noiبه ما
viA voiبه شما
gliA loroبه آنها

نـکتـه:

ضمایر مفعولی atoni همیشه قبل از فعل میایند ولی ضمایر tonici میتوانند قبل از فعل و یا قبل از فاعل بیاید

Questo vestito mi sembra troppo caro =این لباس به نظرم خیلی گران است.

Questo vestito a me sembra troppo cara = این لباس به نظرم خیلی گران است.

A me questo vestito sembra troppo caro = این لباس به نظرم خیلی گران است.

نـکتـه: 

فعل Piacere (دوست داشتن) با این ضمایر صرف نمیشود و تنها به دو صورت استفاده می شود.

A) وقتی راجع به یک اسم مفرد باشد به شکل piace میاید.

Mi piace la musica classica = موسیقی کلاسیک دوست دارم

B) وقتی راجع به یک اسم جمع باشد به شکل piacciono به کار میرود.

Mi piacciono i film gialli = فیلم های جنایی دوست دارم

نـکتـه:

فعل Semberare نیز تنها به دو صورت با این ضمایر میاید.

A) وقتی راجع به اسم مفرد به کار برود به شکل Sembra میاید.

Questa borsa mi sembraa bello = به نظرم این کیف زیباست.

B) وقتی راجع به اسم جمع باشد به شکل Sembrano میاید.

Queste borse mi sembrano belle = این کیف ها به نظرم زیبا هستند.

نـکتـه:

برای منفی کردن این جملات اگر با ضمیر غیرمؤکد بود non قبل از ضمیر می آید و اگر جمله با ضمیر تأکیددار باشد nonقبل از فعل می آید.

Questo colore non le piace = او این رنگ را نمی پسندد.

A lei non piace questo colore = او این رنگ را نمی پسندد.

ضمایر مفعولی مستقیمPRONOMI DIRETTI

(complemento oggetto)

ضمایر مستقیم
PRONOMI DIRETTI
loآن را مذکر
laآن را مونث
liآنها را مذکر
leآنها را مونث
neاز آن

نکته: ضمایر مستقیم میتوانند به انتهای فعل نیز اضافه شوند

Non lo posso chiamareNon posso chiamarlo.

ضمایر مفعولی به طور کلی به دو دسته ضمایر مفعولی مستقیم و غیر مستقیم تقسیم بندی می شوند.
طبقه بندی: آموزش زبان ایتالیایی، آموزش، گرامر زبان ایتالیایی،
برچسب ها: ضمایر مفعولی در زبان ایتالیایی،
[ دوشنبه 4 شهریور 1398 ] [ 05:12 ب.ظ ] [ s . moein ]

یکی از نکات مهم در بحث آموزش زبان ایتالیایی طریقه امری کردن افعال می باشد . برای بیان دستور و یا تحمیل کردن یک موضوع بر شخص دیگر باید از افعال امری استفاده کرد. این افعال هم می توانند به صورت دوستانه و هم به صورت محترمانه مورد استفاده قرار بگیرند. در این قسمت به توضیح در باره نحوه درست کردن این افعال در جمله با توجه به شخص فاعل می پردازیم:

l’imperativo per soconda persona (فعل امری برای دوم شخص مفرد)

به طور کلی افعال امری برای دستور دادن، تشویق کردن و یا نصیحت کردن به کار میرود. جملاتی مانند نخور، خانه بمان، بنویس و …

ساختار این افعال بسته به ضمیر جمله متفاوت است و در ادامه به انواع آن اشاره خواهیم کرد.

ساختار افعال امری خطاب به دوم شخص مفرد (Tu)

– برای تبدیل افعالی که با are ختم می شوند به شکل امری آن ها، از حالت سوم شخص مفرد این افعال استفاده می شود. مثل:

 (بخور)  mangiare —> mangia

– برای افعالی که با ere و یا ire ختم میشوند حالت دوم شخص مفرد این افعال، فرم امری آن ها می شود.

 (بگیر)  prendere —> prendi

(ترک کن)  partire —> parti

( تمام کن)  finire —> finisci

استثناها:

برخی از افعال امری از قانون خاصی پیروی نمیکنن و بی قاعده هستند و باید فرم امری آن ها رو به خاطر سپرد. در جدول زیر به تعدادی از افعال پرکاربرد بی قاعده اشاره شده است.

معنیامریمصدر
بنوشBeviBere
خارج شوEsciUscire
برو‘VaAndare
بده‘DaDare
بگو‘DiDire
انجام بده‘FaFare
بمان‘StaStare
بدانSapiiSapere
بمانSiiEssere
داشته باشAbbiAvere

منفی کردن افعال امری دوم شخص مفرد(tu)

برای منفی کردن این نوع  افعال امری از کلمه non + مصدر فعل  استفاده می شود.

 (نخور)  Non mangiare

(تلوزیون نبین)  Non guardare la TV

https://toamuz.com/courses/

l’imperativo seconda persona plurale (افعال امری برای دوم شخص جمع= voi)

شکل امری این افعال مانند حالت صرف کردنشان در زمان حال ساده است مانند:

(ورزش مناسب انتخاب کنید) Scegliete lo sport adatto

نکـته:

در این مدل از افعال امری فقط 4 استثنا وجود دارد که باید شکل امری آن ها را به خاطر سپرد

AbbiateAvere
SiateEssere
SapiateSapere
StiateStare

منـفی کردن :

برای منفی کردن این افعال فقط کلمه Non قبل از فعل می آید و ضمایر هم میتوانند یا قبل از فعل بیایند و یا بعد ار آن ها که در این صورت به فعل می چسبند مثل:

Non le mangiate / Non mangiatele

l’imperativo forma di cortesia (فعل امری برای سوم شخص)

برای تبدیل افعال به افعال امری سوم شخص مفرد (Lei:شما) از روش زیر استفاده می کنیم.

– افعالی که با are ختم می شوند برای حالت امری مؤدبانه ، به فرم دوم شخص مفرد تبدیل می شوند 

(نگاه کنید)  guardare —> guardi

– افعالی که با ere یا  ire تمام می شوند برای تبدیل کردنشان به امری سوم شخص ابتدا حالت اول شخص مفرد فعل را صرف می کنیم و حرف o را از آخر آن حذف کرده و حرف a را جایگزین آن می کنیم.

(بگیرید)  prendere —> prendo —> prenda

 (بفرمایید)  dire —> dico —> dica

 (نگه دارید)  tenere —> tengo —> tenga

( بیایید)  venire —> vengo —> venga

اینگونه افعال هم دارای استثناهایی هستند مانند افعال زیر:

بمانیدSiaEssere
بدهیدDiaDare
داشته باشیدAbbiaAvere
بمانیدStiaStare

منفی کردن افعال امری مؤدبانه (lei)

از نظر گرامر زبان ایتالیایی برای منفی کردن این افعال کلمه non را قبل از فعل امری می گذاریم.

(نخورید)  non mangi


[ چهارشنبه 5 تیر 1398 ] [ 12:47 ب.ظ ] [ s . moein ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

تعداد کل صفحات : 21 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...

درباره وبلاگ

آموزش زبان ایتالیایی

questo blog stato creato per le persone che vorrano studiare italiano.
bona fortuna
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :


Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت

IranSkin go Up