lingua italiana(ایتالیایی) آموزش زبان ایتالیایی questo blog stato creato per le persone che vorrano studiare italiano. bona fortuna http://ciaoitalia.mihanblog.com 2018-10-17T23:32:03+01:00 text/html 2018-10-13T15:37:03+01:00 ciaoitalia.mihanblog.com s . moein آموزش رایگان زبان ایتالیایی http://ciaoitalia.mihanblog.com/post/75 <h1 style="font-family: iransans; box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; font-weight: 500; font-size: 36px; line-height: inherit; text-align: justify;"><a href="https://toamuz.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C/">آموزش رایگان زبان ایتالیایی</a></h1><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; font-size: 18px; text-align: justify;">همانطور که میدانیم زبان ایتالیایی از زبان های پر کاربرد در دنیا به حساب می آید . پس یادگرفتن آن میتواند در زندگی حال و آینده ما بسیار تاثیر گذار و مفید باشد. در&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;"><a href="https://toamuz.com/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(26, 87, 144); transition: all 0.3s ease 0s;">سایت آموزش زبان ایتالیایی توآموز</a></span>&nbsp;قصد داریم که مواردی در رابطه با آموزش رایگان زبان ایتالیایی در اختیار شما زبان آموزان عزیز بگذاریم.</p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; font-size: 18px; text-align: justify;"></p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; font-size: 18px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">با ثبت نام در دوره های<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 102, 0);">&nbsp;<a href="https://toamuz.com/courses/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 102, 0); transition: all 0.3s ease 0s;">آموزش ابتدایی زبان ایتالیایی</a></span>&nbsp;و&nbsp;&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 102, 0);"><a href="https://toamuz.com/courses/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-nuovo-espresso-1/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 102, 0); transition: all 0.3s ease 0s;">آموزش رایگان کتاب اسپرسو</a></span>&nbsp;می توانید قدم های اولیه در یادگیری زبان ایتالیایی را به صورت رایگان بردارید.</span></p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; font-size: 18px; text-align: justify;"><br></p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; font-size: 18px; text-align: justify;">زبان ایتالیایی شباهت بسیار زیادی به زبان اسپانیایی دارد به طوری که می توان گفت بسیاری از کلمات در این زبان مشترک و یا بسیار مشابه هم هستند. حتی میتوان گفت اگر یک ایتالیایی را در اسپانیا و یا یک اسپانیایی را در ایتالیای رها کنید هرگز گم نمی شود.</p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; font-size: 18px; text-align: justify;"></p><h2 style="font-family: iransans; box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; font-weight: 500; font-size: 30px; line-height: inherit; text-align: justify;">&nbsp;زبان ایتالیایی</h2><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; font-size: 18px; text-align: justify;">به طور کلی هر زبان تشکیل شده از فعل ، فاعل ، مغعول ، حروف اضافه و… است که حتی در زبان فارسی نیز با آنها آشنا هستیم. نکته ای که زبان ایتالیایی دارد جنسیت اسامی می باشد . این نکته شاید در نگاه اول برای ما فارسی زبان ها بسیار گنگ بیاید ولی از آنجا که اغلب ما آشنایی کمی با زبان عربی داریم میتواند این موضوع را کمی قابل فهم تر کند.</p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; font-size: 18px; text-align: justify;">زبان ایتالیایی یکی از شیرین ترین زبانها در جهان می باشد که مخاطبان بسیاری را به خود جلب می کند. این زبان در اصل ریشه لاتین دارد و میتوان گفت به همراه زبان یونانی یکی از قدیمی ترین زبان های اروپا است و پیشینه ای بسیار قدیمی دارد. همانطور&nbsp; که میدانید مرگز امپراطوری روم&nbsp; شهر رم ایتالیا بوده پس در نتیجه این زبان تاثیر بسیاری بر فرهنگ و رفتار مردم در منطقه اروپا داشته و اکنون نیز دارد. در ایران نیز آموزش زبان ایتالیایی به فارسی طرف دار های بسیاری دارد چرا که میتوان با یادگیری این زبان جهت ادامه تحصیل و یا مهاجرت و حتی مراودات اقتصادی به ایتالیای عزیمت کرد.</p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; font-size: 18px; text-align: justify;">زبان ایتالیایی دارای آوای بسیار آهنگین است به طوری که تمامی کلمات آن در انتها به حروف مصوت ختم می شوند . از لحاظ گرامری نیز یکی از زبان های ساده در جهان می باشد و هم چنین در خواندن و نوشتن بسیار ساده است. میتوان با فهمیدن نکانی کوچک به راحتی این زبان را به درستی خواند و کلمات آن را صحیح تلفظ کرد.&nbsp;آموزش رایگان زبان ایتالیایی میتواند یکی از روش های یادگیری این زبان باشد.</p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; font-size: 18px; text-align: justify;"></p><h2 style="font-family: iransans; box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; font-weight: 500; font-size: 30px; line-height: inherit; text-align: justify;"><a href="https://toamuz.com/1396/10/26/%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%b1-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(26, 87, 144); transition: all 0.3s ease 0s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">گرامر زبان ایتالیایی</span></a></h2><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; font-size: 18px; text-align: justify;">در این مطلب قصد داریم به برخی نکات مهم در زبان ایتالیایی (&nbsp;آموزش رایگان زبان ایتالیایی ) بپردازیم که میتوان آنها را به عنوان مقدماتی ترین و پرکاربرد ترین نکات نام برد.</p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; font-size: 18px; text-align: justify;">همانطور که می دانیم جملات دارای ساختار های متفاوتی هستند ولی تمام آنها شامل فاعل و فعل می باشند. در برخی جملات مفعول ، حروف اضافه و در زبان ایتالیایی حروف تعریف دیده میشوند که در مطالب بعدی به صورت کلی و جرئی به آنها می پردازیم.</p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; font-size: 18px; text-align: justify;"></p><h3 style="font-family: iransans; box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; font-weight: 500; font-size: 24px; line-height: inherit; text-align: justify;">فعل در زبان ایتالیایی</h3><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; font-size: 18px; text-align: justify;">افعال در زبان ایتالیای مانند زبن فارسی صرف می شوند.</p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; font-size: 18px; text-align: justify;"><br><span style="font-size: 24px;">جنسیت اسامی در زبان ایتالیایی</span></p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; font-size: 18px; text-align: justify;">در زبان ایتالیایی تمامی اسامی دارای جنسیت هستند و مذکر یا مونث می باشند. بطور مثال luna یا همان مماه مونث و &nbsp;albero &nbsp;یا همان درخت مذکر است. یکی از کماربرد های یادگیرفتن جنسیت اسامی در زبان ایتالیایی استفاده مناسب از حروف تعریف معین و نامعین است. این حروف جهت نکره یا معرفه کردن اسامی قبل از آنها به کار می روند.</p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; font-size: 18px; text-align: justify;">شما میتوانید تمامی قوانین گرامری مربوط به&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;"><a href="https://toamuz.com/1397/02/04/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d8%ad%d8%b1%d9%88%d9%81-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%db%8c%d9%81-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-2/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(26, 87, 144); transition: all 0.3s ease 0s;">جنسیت اسامی در زبان ایتالیایی</a></span>&nbsp;و حروف تعریف معین و نامعین را در همین سایت آموزش ببینید.</p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; font-size: 18px; text-align: justify;"></p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; font-size: 18px; text-align: justify;"></p><h3 style="font-family: iransans; box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; font-weight: 500; font-size: 24px; line-height: inherit; text-align: justify;">شخص فعل در زبان ایتالیایی</h3><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; font-size: 18px; text-align: justify;">در این زبان&nbsp; مانند زبان فارسی خودمان جهت صورف کردن فعل 6 شخص داریم. اول ، دوم و سوم شخص مفرد و اول ، دوم و سوم شخص جمع. همانطور که در زبان فارسی هر فعل با توجه به شخص فاعل در جمله استفاده می شود فهمیدن تعداد و شخص فاعل مهم است. یکی دیگر از نکاتی که سبب مغایرت زبان ایتالیایی به زبان فارسی شده است تفکیک جنسیت در سوم شخص مفرد است . بدین ترتیب که سوم شخص مفرد مونث LEI و سوم شخص مفرد مذکر در زبان ایتالیایی LUI می باشد.</p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; font-size: 18px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;"><a href="https://toamuz.com/1397/01/08/%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%af%d8%b0%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(26, 87, 144); transition: all 0.3s ease 0s;">زمان افعال در زبان ایتالیایی</a></span>&nbsp;مانند هر زبان دیگیری به گذشته – حال و آینده تقسیم بندی می شوند.</p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; font-size: 18px; text-align: justify;"></p><h3 style="font-family: iransans; box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; font-weight: 500; font-size: 24px; line-height: inherit; text-align: justify;">استفاده از LEI برای محترمانه صحبت کردن با مخاطب</h3><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; font-size: 18px; text-align: justify;">اگر بخواهیم با یک فرد محترمانه صحبت کنیم به جای استفاده از TU از LEI استفاده می کنیم. عجیبه!!!</p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; font-size: 18px; text-align: justify;">شاید یکم عجیب باشه ولی ایتالیایی ها اینکار رو می کنن . جالب تر اینکه حتی فعل و تمامی اجزای جمله هم از شخص LEI تبعیت می کنند. پس فقط میتونیم توی نوشته ها فرق LEI به معنی او مونث و LEI به معنی شما محترمانه را با تشخیص حاضر یا غایب بودن شخص متوجه بشیم.</p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; font-size: 18px; text-align: justify;"></p><h3 style="font-family: iransans; box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; font-weight: 500; font-size: 24px; line-height: inherit; text-align: justify;">کتاب های آموزش زبان ایتالیایی</h3><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; font-size: 18px; text-align: justify;">کتاب های زیادی جهت یادگیری زبان ایتالیایی موجود هستند که در این میان&nbsp;<a href="https://toamuz.com/1396/10/15/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-nuovo-espresso-1/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(26, 87, 144); transition: all 0.3s ease 0s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">کتاب های nuovo espresso</span>&nbsp;</a>&nbsp;و کتابهای qui italia یا italiano per stranieri &nbsp;از کتاب های معتبر جهت یادگیری این زبان هستند. از میان این کتابها ، کتاب nuovo espresso که همان ورژن جدید کتاب های espresso هستند دارای متد تدریسی معتبر و به عنوان مراجع اصلی جهت آزمون سفارت یا همان آزمون CILS هستند.</p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; font-size: 18px; text-align: justify;">شما میتوانید در همین سایت ( آموزش زبان ایتالیایی- توآموز)&nbsp; با ثبت نام در دوره های&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;"><a href="https://toamuz.com/courses/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-nuovo-espresso-1/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(26, 87, 144); transition: all 0.3s ease 0s;">آموزش کتاب nuovo espresso</a></span>&nbsp;&nbsp;به صورت اینترنتی شرکت و به&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;"><a href="https://toamuz.com/1396/11/01/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(26, 87, 144); transition: all 0.3s ease 0s;">یادگیری زبان ایتالیایی</a></span>&nbsp;بپردازید و از&nbsp;آموزش رایگان زبان ایتالیایی استفاده کنید.</p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; font-size: 18px; text-align: justify;"></p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; font-size: 18px; text-align: justify;"><br></p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; font-size: 18px; text-align: justify;"></p><h2 style="font-family: iransans; box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; font-weight: 500; font-size: 30px; line-height: inherit; text-align: justify;">ادامه تحصیل در ایتالیا</h2><p style="margin: 0px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; font-size: 18px; text-align: justify;">در حال حاظر به خاطر شرایط بسیار خوبی که کشور ایتالیا برای ادامه تحصیل دانشجویان ایرانی گذاشته است ، بسیاری از ایرانی ها تمایل برای یادگیری این زبان دارند. یا یادگرفتن زبان ایتالیایی میتوان در دانشگاه های ایتالیا به همراه بورس تحصیلی به ادامه تحصیل پرداخت. جالب است بدانید که شما پس از قبولی در آزمون استرنی یا سفارت ایتالیا میتوانید دانشگاه خود را برای ادامه تحصیل انتخاب&nbsp; و ویزای ایتالیا&nbsp; به همراه&nbsp;<a href="https://toamuz.com/1396/10/11/%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(26, 87, 144); transition: all 0.3s ease 0s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">بورس تحصیلی ایتالیا</span></a>&nbsp;دریافت کنید.</p> text/html 2018-09-10T05:40:44+01:00 ciaoitalia.mihanblog.com s . moein چرا زبان ایتالیایی یاد بگیریم؟ http://ciaoitalia.mihanblog.com/post/74 <h1 style="font-family: sans-serif; box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; font-weight: 500; font-size: 36px; line-height: inherit; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12pt; color: rgb(0, 0, 255);">چرا&nbsp;<a href="https://toamuz.com/tag/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 182, 6); transition: all 0.3s ease 0s;">زبان ایتالیایی</a>&nbsp;یاد بگیریم؟</span></h1><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12pt;">چرا زبان ایتالیایی یاد بگیریم؟ زبان ایتالیایی همانند دیگر زبان های رومی ریشه لاتین دارد. بیش از ۸۵ میلیون نفر در جهان به زبان ایتالیایی سخن می گویند. فارغ از اینکه زبان رسمی کشور ایتالیا محسوب می شود، زبان غیررسمی مناطقی همانند سن مارینو، سوئیس، اسلوونی و واتیکان سیتی نیز هست.</span></p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12pt;">ایتالیایی در آرژانتین و ایالت متحده آمریکا نیز یکی از زبان های رایج به شمار می رود. همچنین گفتنی است که در جدول محبوب ترین زبان های غیر انگلیسی، رتبه پنجم را به خود اختصاص داده است. حال یه سوال&nbsp;چرا زبان ایتالیایی یاد بگیریم؟ پاسخ می دهیم.</span></p><h3 style="font-family: sans-serif; box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; font-weight: 500; font-size: 24px; line-height: inherit; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12pt;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">الفبای ایتالیایی ۲۱ حرف دارد</span></span></h3><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12pt;">در الفبای ایتالیایی فقط ۲۱ حرف وجود دارد. حروف انگلیسی همانند جی، کی، دبلیو، اکس و وای در ایتالیایی وجود ندارند. بنابراین، اگر یکی از این حروف را در نوشته های ایتالیایی مشاهده کردید، باید بدانید که از زبان های دیگر همانند انگلیسی یا اسپانیایی به عاریه گرفته شده است.</span></p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12pt;"><img class="aligncenter wp-image-8587" src="https://toamuz.com/wp-content/uploads/2017/12/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A8%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C.jpg" alt="زبان ایتالیایی" width="386" height="217" srcset="/wp-content/uploads/2017/12/الفبای-زبان-ایتالیایی.jpg 1280w,/wp-content/uploads/2017/12/الفبای-زبان-ایتالیایی-300x169.jpg 300w,/wp-content/uploads/2017/12/الفبای-زبان-ایتالیایی-768x432.jpg 768w,/wp-content/uploads/2017/12/الفبای-زبان-ایتالیایی-1024x576.jpg 1024w" sizes="(max-width: 386px) 100vw, 386px" style="vertical-align: middle; box-sizing: border-box; margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; max-width: 100%; height: auto; display: block;"></span></p><h3 style="font-family: sans-serif; box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; font-weight: 500; font-size: 24px; line-height: inherit; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12pt;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">همه حروف صدادار در یک کلمه وجود دارند</span><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">!</span></span></h3><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12pt;">Soqquadro (سوک‌کوادرو) به معنای «به هم ریختگی» تنها واژه ایتالیایی است که در آن دو حرف&nbsp;<em style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">q</em>&nbsp;پشت سر هم دارد. استفاده از دو&nbsp;<em style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">q</em>&nbsp;در این کلمه مجاز است. همچنین، کلمه Aiuole&nbsp; (جمع واژه&nbsp;<em style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">aiuola</em>&nbsp;– (آیوئالا) به معنای گلزار) کوتاه ترین کلمه ایتالیایی است که هر ۵ حرف صدادار این زبان را در خود دارد.</span></p><h3 style="font-family: sans-serif; box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; font-weight: 500; font-size: 24px; line-height: inherit; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12pt;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">چرخش زبان</span></span></h3><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12pt;">به گفته&nbsp;<a href="https://toamuz.com/%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7/">ایتالیایی</a>&nbsp;ها، طولانی ترین کلمه ایتالیایی&nbsp;<em style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">precipitevolissimevolmente</em>&nbsp;به معنی «به سرعت هر چه تمام تر که می توانی» است که حاوی ۲۶ حرف است. اما به ادعای محققان زبان شناسی، طولانی ترین کلمه ایتالیایی،<em style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">esofagodermatodigiunoplastica</em>&nbsp;است که به عمل جراحی برداشتن معده و مری اطلاق می شود.</span></p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12pt;">عبارتی که تلفظ آن بسیار دشوار است و می توان از آن به عنوان چرخاننده ی زبان یاد کرد، ‘Trentatré trentini entrarono a Trento tutti e trentatré trotterellando’ است به معنی: «سه فرد تشنه اهل ترنتو وارد شهر شدند، هر سه فرد تشنه کج و معوج راه می رفتند.»</span></p><h3 style="font-family: sans-serif; box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; font-weight: 500; font-size: 24px; line-height: inherit; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12pt;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">تشابه نوشتاری و تلفظی</span></span></h3><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12pt;">برخی از کلمه ها در زبان ایتالیایی شبیه واژه ها در زبان های دیگر نوشته و حتی به همان صورت تلفظ می شوند، اما مفهوم کاملا متفاوتی دارند. به طور مثال، una camera در زبان ایتالیایی به مفهوم «یک اتاق» است. اما camera در زبان انگلیسی به معنی «دوربین» است. این در حالی است که «دوربین» به ایتالیایی می شود: macchina fotografica.</span></p><h3 style="font-family: sans-serif; box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; font-weight: 500; font-size: 24px; line-height: inherit; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12pt;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">پدر زبان ایتالیایی</span></span></h3><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12pt;">درست است که مردم ایتالیا از ابتدا به&nbsp;<a href="https://toamuz.com/%d8%ac%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/">زبان ایتالیایی</a>&nbsp;سخن می گفته اند اما تا پیش از آمدن «دانته آلیگیری» این زبان استانداردهای لازم را نداشته است. دانته که خالق «کمدی الهی» است را پدر زبان ایتالیایی می دانند. آلیگیری کتاب کمدی الهی که در آن سفر خیالی خود را به دوزخ، برزخ و بهشت تعریف می‌ کند را در سال ۱۳۰۸ آغاز و در سال ۱۳۲۰ یعنی یک سال پیش از مرگش تکمیل کرد. بسیاری از نویسنده ها و شاعران آن دوره، نوشته های خود را به لاتین می نوشتند اما دانته زبان ایتالیایی را برای کتابت اشعار و کتاب هایش برگزید.</span></p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12pt;"><img class="aligncenter wp-image-8611" src="https://toamuz.com/wp-content/uploads/2017/12/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-1.jpg" alt="" width="349" height="349" srcset="/wp-content/uploads/2017/12/آموزش-زبان-ایتالیایی-1.jpg 800w,/wp-content/uploads/2017/12/آموزش-زبان-ایتالیایی-1-150x150.jpg 150w,/wp-content/uploads/2017/12/آموزش-زبان-ایتالیایی-1-300x300.jpg 300w,/wp-content/uploads/2017/12/آموزش-زبان-ایتالیایی-1-768x768.jpg 768w,/wp-content/uploads/2017/12/آموزش-زبان-ایتالیایی-1-180x180.jpg 180w,/wp-content/uploads/2017/12/آموزش-زبان-ایتالیایی-1-600x600.jpg 600w" sizes="(max-width: 349px) 100vw, 349px" style="vertical-align: middle; box-sizing: border-box; margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; max-width: 100%; height: auto; display: block;"></span></p><h3 style="font-family: sans-serif; box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; font-weight: 500; font-size: 24px; line-height: inherit; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12pt;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">زمانی که ایتالیایی به زبان رسمی تبدیل شد، فقط ۲٫۵ درصد از مردم این کشور به این زبان صحبت می کردند</span></span></h3><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12pt;">نویسنده های مشهوری همانند دانته و پترارک مسوول گویش توسکانی و تبدیل شدن زبان ایتالیایی به زبان رسمی بوده اند. هنگامی که ایتالیا در سال ۱۸۹۱ میلادی به ملتی متحد تبدیل شد،&nbsp;<a href="https://toamuz.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/"><b>آموزش زبان ایتالیایی</b></a>&nbsp;را نیز به عنوان زبان مادر این کشور برگزید. این در حالی بود که فقط ۲٫۵ درصد از مردم ایتالیا توان تکلم به این زبان را داشتند.</span></p><h3 style="font-family: sans-serif; box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; font-weight: 500; font-size: 24px; line-height: inherit; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12pt;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">نخستین متن نوشته شده به زبان ایتالیایی</span></span></h3><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12pt;">نخستین متنی که به زبان ایتالیایی نوشته شده است،&nbsp;<em style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">Placiti Cassinesi</em>&nbsp;است که یک سند قانونی برای اختلافات بر سر زمین های صومعه های جنوب ایتالیا به شمار می رود.</span></p><h3 style="font-family: sans-serif; box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; font-weight: 500; font-size: 24px; line-height: inherit; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12pt;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">زبان موزیکال</span></span></h3><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12pt;">دوستداران موسیقی با واژه های فورته، کریسندو، آلتو، سوپرانو و تمپو آشنایی دارند. این کلمه های ایتالیایی به استانداردهای موسیقی در سراسر جهان تبدیل شده اند.</span></p><h3 style="font-family: sans-serif; box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; font-weight: 500; font-size: 24px; line-height: inherit; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12pt;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">پنجمین زبان محبوب دنیا برای یادگیری است</span></span></h3><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12pt;">پس از زبان های (به ترتیب) انگلیسی، اسپانیایی، فرانسوی و آلمانی، زبان ایتالیایی پنجمین زبان محبوب مردم جهان برای یادگیری است. در کشور آمریکا نیز رتبه چهارم را دارد.</span></p><p style="margin: 0px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p> text/html 2018-05-31T11:48:27+01:00 ciaoitalia.mihanblog.com s . moein جملات سوالی در زبان ایتالیایی http://ciaoitalia.mihanblog.com/post/73 <div class="entry-content" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><h1 style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 36px; line-height: 1.6em;"><font face="Mihan-IransansLight">جملات سوالی در زبان ایتالیایی</font></h1><h1 dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 36px; line-height: 1.6em;"><font face="Mihan-IransansLight">Forma interrogativa</font></h1><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><font face="Mihan-IransansLight"><b>یکی از نکات مهم در&nbsp;<a href="https://toamuz.com/%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%b1-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 182, 6); transition: all 0.3s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">گرامر زبان ایتالیایی</span></a>&nbsp;نحوه سوالی کردن جملات خبری است . در<a href="https://toamuz.com/%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 182, 6); transition: all 0.3s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;ساختار جملات ساده ایتالیایی</span></a>&nbsp;ابتدا فاعل سپس فعل و در ادامه جمله مفعول و سایر قسمت های جمله می آیند . در جملات سوالی در زبان ایتالیایی نیز این ساختار تکرار می شود .</b></font></p><h2 style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 28px; line-height: 1.6em;"><font face="Mihan-IransansLight">سوالی کردن با تغییر آهنگ جمله</font></h2><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><font face="Mihan-IransansLight"><b>نکته جالب در مورد<a href="https://toamuz.com/%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 182, 6); transition: all 0.3s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;زبان ایتالیایی</span></a>&nbsp;این است که نوع ساختار جمله در حالت سوالی و حالت خبری یکسان است . تنها برای سوالی کردن یک جمله کافی است آهنگ صدای خود را به صورت اوج گیرنده استفاده کنیم ( مانند آن در زبان فارسی نیز وجود دارد . برای مثال علی خانه است . و جمله علی خانه است ؟ . دقیقا مانند زبان فارسی از الگوی صدا برای سوالی کردن این گونه جملات استفاده می کنیم .) جملات سوالی در زبان ایتالیایی در حالت نگارش نیز کافی است در انتهای جمله علامت نقطه را حذف و به جای آن علامت سوال بیاوریم .</b></font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><font face="Mihan-IransansLight"><b>Poi farmi un favore &nbsp;می توانید لطفی در حق من کنید</b></font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><font face="Mihan-IransansLight"><b>Poi farmi un favore ؟ &nbsp;آیا می توانید لطفی در حق من کنید ؟</b></font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><font face="Mihan-IransansLight"><b>نکته : در زمانی که ضمیر فاعلی در جمله آمده باشد می توان فعل را قبل از آن آورد. مانند :</b></font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><font face="Mihan-IransansLight"><b>E’ lei che lavoro fa ?</b></font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><font face="Mihan-IransansLight"><b>شما چه کار می کنید؟</b></font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><font face="Mihan-IransansLight"><b>&nbsp;</b></font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><img class="aligncenter size-full wp-image-9909" src="https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/04/%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-1.png" alt="" width="275" height="183" style="vertical-align: middle; box-sizing: border-box; margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; max-width: 100%; height: auto; display: block;"></p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><font face="Mihan-IransansLight"><b>&nbsp;</b></font></p><h2 style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 28px; line-height: 1.6em;"><font face="Mihan-IransansLight">سوالی کردن به کمک کلمات پرسشی</font></h2><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><font face="Mihan-IransansLight"><b>برخی کلمات پرسشی با آمدن در جمله حالت سوای ایجاد می کنند و&nbsp;جملات سوالی در زبان ایتالیایی را ایجاد می کنند . چطور ، کجا ، چرا و ….</b></font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><font face="Mihan-IransansLight"><b>در این موارد کلمه پرسشی در ابتدای جمله آمده و در ادامه آن فعل و سایر ارکان جمله می آیند . صفات و ضمایر پرسشی در پرسش های مستقیم و غیر مستقیم به کار می روند.</b></font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><font face="Mihan-IransansLight"><b>&nbsp;</b></font></p><h3 style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 24px; line-height: 1.6em;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 255);"><font face="Mihan-IransansLight">CHI چه کسی</font></span></h3><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><font face="Mihan-IransansLight"><b>این کلمه تنها برای اشخاص و حیوانات به کار می رود و به معنی ” چه کسی ، کدام حیوان” است . مانند :</b></font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><font face="Mihan-IransansLight"><b>Chi ti ha detto questo ?</b></font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><font face="Mihan-IransansLight"><b>&nbsp;کی به تو این را گفته ؟</b></font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><font face="Mihan-IransansLight"><b>Chi ha mangiato la carne ?</b></font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><font face="Mihan-IransansLight"><b>کی گوشت رو خورده ؟ ( خطاب به حیوان با انسان)</b></font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><font face="Mihan-IransansLight"><b>&nbsp;</b></font></p><h3 style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 24px; line-height: 1.6em;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 128, 0);"><font face="Mihan-IransansLight">CHE &nbsp;چه چیزی</font></span></h3><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><font face="Mihan-IransansLight"><b>این کلمه هم صفت و هم ضمیر پرسشی است . به عبارت دیگر هم می تواند با اسم دیگری بیاید و هم می تواند به تنهایی به کار رود . این کلمه به معنی ” چه” است و به عنوان ضمیر چرسشی تنها برای اشیا به کار می رود . که در آن صورت به معنی ” چه، چه چیزی ؟” خواهد بود .</b></font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><font face="Mihan-IransansLight"><b>Che tipo e’?</b></font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><font face="Mihan-IransansLight"><b>&nbsp;چه مدلی است ؟</b></font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><font face="Mihan-IransansLight"><b>Che hai fatto ?</b></font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><font face="Mihan-IransansLight"><b>&nbsp;چه کار کردی؟</b></font></p><ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px 25px 10px auto; padding: 0px; list-style: inherit;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="Mihan-IransansLight"><b>تذکر: در زبان محاوره ای به جای Che cosa &nbsp;یعنی چه چیزی می توان از Cosa &nbsp;استفاده کرد .</b></font></li></ul><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><font face="Mihan-IransansLight"><b>Cosa intendi di fare?</b></font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><font face="Mihan-IransansLight"><b>می خواهی چه کار کنی؟</b></font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><font face="Mihan-IransansLight"><b>&nbsp;</b></font></p><h3 style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 24px; line-height: 1.6em;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(128, 0, 128);"><font face="Mihan-IransansLight">Quale &nbsp;کدام ؛کدامیک؟</font></span></h3><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><font face="Mihan-IransansLight"><b>این کلمه هم صفت و هم ضمیر پرسشی است و برای اشیا و اشخاص استفاده می شود . این کلمه گاهی نیز به صورت qual &nbsp;که مخفف شده است می آید ولی هرگز با آپاستروف به کار نمی رود .</b></font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><font face="Mihan-IransansLight"><b>&nbsp;qual e’ &nbsp;il tuo indirizzo?</b></font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><font face="Mihan-IransansLight"><b>آدرس تو کدام است؟</b></font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><font face="Mihan-IransansLight"><b>Quale libro stai leggendo ?</b></font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><font face="Mihan-IransansLight"><b>&nbsp;کدام کتاب را می خوانی؟</b></font></p><ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px 25px 10px auto; padding: 0px; list-style: inherit;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="Mihan-IransansLight"><b>نکته1 : qual &nbsp;به شی یا شخصی از میان گروهی از اشیا خاص که قبلا ذکر شده است اشاره می کند .</b></font></li></ul><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><font face="Mihan-IransansLight"><b>Quale libro scegli?</b></font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><font face="Mihan-IransansLight"><b>کدام کتاب را انتخاب می کنی ؟ ( از کتاب هایی که اینجا موجود است )</b></font></p><ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px 25px 10px auto; padding: 0px; list-style: inherit;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="Mihan-IransansLight"><b>نکته 2: CHE &nbsp;به کیفیت و چگونگی شی و یا شخص از میان گروهی از اشیا و یا اشخاص که قبلا ذکر شده اشاره می کند.</b></font></li></ul><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><font face="Mihan-IransansLight"><b>Che libro scegli ?</b></font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><font face="Mihan-IransansLight"><b>چه کتابی را انتخاب می کنی ؟ ( از میان انواع گوناگون کتاب که قابل دیدن هستند و یا نیستند – در اینجا هستند و یا نیستند- جه نوع کتابی را انتخاب می کنی ؟)</b></font></p><h4 style="box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 18px; line-height: 1.6em;"></h4><h4 style="box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 18px; line-height: 1.6em;"><font face="Mihan-IransansLight">Quale &nbsp;کدامیک ضمیر پرسشی</font></h4><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><font face="Mihan-IransansLight"><b>Delle persone che ti ho presentato , quale ti piace di piu?</b></font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><font face="Mihan-IransansLight"><b>از میان اشخاصی مه به تو معرفی کردم ، کدامیک را بیشتر می پسندی؟</b></font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><font face="Mihan-IransansLight"><b>&nbsp;</b></font></p><h3 style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 24px; line-height: 1.6em;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(128, 0, 0);"><font face="Mihan-IransansLight">Quanto &nbsp;چه قدر ؛ چه مقدار</font></span></h3><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><font face="Mihan-IransansLight"><b>این کلمه نیز هم به ص.رت صفت و هم ضمیر پرسشی استفاده می شود . و را جع به کمیت و تعداد سوال می کند .</b></font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><font face="Mihan-IransansLight"><b>Quanta benzina abbiamo ancora ?</b></font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><font face="Mihan-IransansLight"><b>چقدر دیگر بنزین داریم.</b></font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><font face="Mihan-IransansLight"><b>از quanto &nbsp;می توان برای بیان تعجب و شگفت زدگی نیز استفاده کرد .</b></font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><font face="Mihan-IransansLight"><b>Quanto dolore</b></font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><font face="Mihan-IransansLight"><b>عجب اندوهی</b></font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><font face="Mihan-IransansLight"><b>نکته مهم : این نکته بسیار مهم است که برخی ضمایر پرسشی مانند quanto &nbsp;از تعداد و جنسیت اسمی که در مورد آن سوال می شود تبعیت می کنند . به عنوان مثال برای اسم matita &nbsp;به معنی مداد که مفرد مونث است باید از quanta &nbsp;که مفرد مونث است استفاده و برای libri &nbsp;که جمع مذکر است از quanti &nbsp;که جمع مذکر است استفاده شود . برای مطالعه بیشتز این موضوع می توانید به مطلب&nbsp;<a href="https://toamuz.com/%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 182, 6); transition: all 0.3s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">اسم در زبان ایتالیایی</span></a>&nbsp;رجوع کنید .</b></font></p><p style="margin: 0px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><font face="Mihan-IransansLight"><b>شما می توانید با ثبت نام در دوره های<a href="https://toamuz.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 182, 6); transition: all 0.3s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;آموزش زبان ایتالیایی</span></a>&nbsp;،&nbsp;<a href="https://toamuz.com/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 182, 6); transition: all 0.3s; outline: 0px; outline-offset: -2px; box-shadow: none;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">سایت آموزش زبان توآموز</span></a>&nbsp;این زبان را به صورت اینترنتی بیاموزید . ما می توانیم&nbsp;<a href="https://toamuz.com/events/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 182, 6); transition: all 0.3s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">کلاس های خصوصی زبان ایتالیایی</span></a>نیز برای شما برگزار کنیم .</b></font></p></div><div class="entry-tag-share" style="box-sizing: border-box; margin: 80px 0px 50px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><div class="row" style="box-sizing: border-box; margin: 0px -15px; padding: 0px;"><div class="col-sm-6" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 15px; position: relative; min-height: 1px; float: right; width: 450px;"><p class="post-tag" style="margin: 0px; box-sizing: border-box; padding: 0px; line-height: 25px;"><font face="Mihan-IransansLight" style=""><b><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px auto 0px 5px; padding: 0px;">برچسب:</span><a href="https://toamuz.com/tag/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/" rel="tag" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(51, 51, 51); transition: all 0.3s;">آموزش زبان ایتالیایی</a>,&nbsp;<a href="https://toamuz.com/tag/%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/" rel="tag" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(51, 51, 51); transition: all 0.3s;">اسم در زبان ایتالیایی</a>,&nbsp;<a href="https://toamuz.com/tag/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/" rel="tag" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(51, 51, 51); transition: all 0.3s;">تدریس خصوصی زبان ایتالیایی</a>,&nbsp;<a href="https://toamuz.com/tag/%d8%ac%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/" rel="tag" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(51, 51, 51); transition: all 0.3s;">جملات سوالی در زبان ایتالیایی</a>,&nbsp;<a href="https://toamuz.com/tag/%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%b1-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/" rel="tag" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(51, 51, 51); transition: all 0.3s;">گرامر زبان ایتالیایی</a></b></font></p></div></div></div> text/html 2018-05-14T14:57:12+01:00 ciaoitalia.mihanblog.com s . moein کاربرد حروف تعریف در زبان ایتالیایی 2 http://ciaoitalia.mihanblog.com/post/72 <h1 style="font-family: &quot;b traffic&quot;, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 36px; line-height: 1.6em;"><font face="tahoma"><a href="https://toamuz.com/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-2/">کاربرد حروف تعریف در زبان ایتالیایی 2</a></font></h1><p style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">در قسمت قبلی به&nbsp;<a href="https://toamuz.com/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d8%ad%d8%b1%d9%81-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%db%8c%d9%81-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 182, 6); transition: all 0.3s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">بررسی کاربردی حروف تعریف در زبان ایتالیایی</span></a>&nbsp;پرداختیم و مشخص کردیم در چه جا هایی باید از حروف تعریف استفاده کنیم . در این مطلب به مواردی می پردازیم که در آن نباید از<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">&nbsp;حروف تعریف در زبان ایتالیایی</span>&nbsp;استفاده کنیم.</font></p><h2 style="font-family: &quot;b traffic&quot;, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 28px; line-height: 1.6em;"><font face="tahoma">حروف تعریف در&nbsp;<a href="https://toamuz.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d8%8c-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87%d8%8c/">زبان ایتالیایی</a></font></h2><p style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">در مطالب قبلی در مورد این موضوع که برای اینکه اسامی در زبان ایتالیایی معرفه شوند صحبت کردیم . در این موارد باید از حروف il-lo-l’-la-i-le-gli&nbsp; استفاده کنیم . این حروف قبل از اسم می آیند و به آنها articoli determinativi&nbsp; گفته می شود که با توجه به :</font></p><ol style="font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; margin: 0px 15px 10px auto; padding: 0px; list-style-position: initial; list-style-image: initial; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma">صدا دار بودن با بی صدا بودن حروف اول اسمی که میخواهند آن را معرفه کنند</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma">مذکر یا مونث بودن اسم</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma">جمع یا مفرد بودن اسم</font></li></ol><p style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">باید از حزوف تعریف خاص خود اسم استفاده کنیم . در غیر این صورت&nbsp;<a href="https://toamuz.com/%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%b1-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 182, 6); transition: all 0.3s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">ساختار گرامری زبان ایتالیایی</span></a>&nbsp;غلط می شود .</font></p><h3 style="font-family: Arial, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 24px; line-height: 1.6em;"><font face="tahoma">1- در بیانات کلی.</font></h3><p style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">اگر بخواهیم یک موضوع را به صورت کلی بیان کنیم نباید از حروف تعریف استفاده کنیم.</font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Ho sete ‌تشنه ام</font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Ho fame ‌گشنه ام</font></p><h3 style="font-family: Arial, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 24px; line-height: 1.6em;"><font face="tahoma">2- به همراه اسم هایی نظیر – خدا dio – عیسی مسیح – مریم مقدس و …</font></h3><p style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Ho pregato dio in Chiesa ‌توی کلیسا خدا رو عبادت کردم</font></p><h3 style="font-family: Arial, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 24px; line-height: 1.6em;"><font face="tahoma">3- هنگام تشریح و شمارش</font></h3><p style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Dalla finestra ho visto uomini, donne, bambini, animali , tutti verso il monte</font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">از پنجره مردان ، زنان ، کودکان ، حیوانات&nbsp; در حالی که همگی به سوی کوه می رفتند دیدم.</font></p><h3 style="font-family: Arial, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 24px; line-height: 1.6em;"><font face="tahoma">4- در حالت عطف بیان</font></h3><p style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Maria stuarda, regina di scozia &nbsp;ماریا استوارت ، ملکه ی اسکاتلند.</font></p><h3 style="font-family: Arial, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 24px; line-height: 1.6em;"><font face="tahoma">5- اغلب در گزاره های اسمی بخصوص همراه با اسامی مشاغل .</font></h3><p style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">E professore all’universita &nbsp;استاد دانشگاه است</font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Per molti anni e’ stato direttore dell’Istituto به مدت چند سال مدیر موسسه بود .</font></p><h3 style="font-family: Arial, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 24px; line-height: 1.6em;"><font face="tahoma">6- همراه القاب دینی و اشرافی</font></h3><p style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Don Michele &nbsp;دن میکل</font></p><h3 style="font-family: Arial, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 24px; line-height: 1.6em;"><font face="tahoma">7- همراه با صفات ملکی در صورتی که با اسامی مفرد اعضای فامیل آمده باشند .</font></h3><p style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Nostra madre &nbsp;مادر ما</font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Mia zia &nbsp;عمه من</font></p><h3 style="font-family: Arial, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 24px; line-height: 1.6em;"><font face="tahoma">8- همراه کلمات اشاره</font></h3><p style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Io vivo in questa citta &nbsp;من در این شهر زندگی می کنم .</font></p><h3 style="font-family: Arial, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 24px; line-height: 1.6em;"><font face="tahoma">9- همراه اسامی شهر ها</font></h3><p style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Parto per il parigi &nbsp;به پاریس می روم .</font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Roma e’ la capitale d’italia رم پایتخت کشور&nbsp;<a href="https://toamuz.com/courses/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-nuovo-espresso-1-%d8%af%d8%b1%d8%b3-2/">ایتالیا</a>&nbsp;هست .</font></p><h3 style="font-family: Arial, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 24px; line-height: 1.6em;"><font face="tahoma">10- همراه اسامی خاص مذکر ( با اسامی مونث در زبان دوستانه کاربرد حرف تعریف معین مجاز است )</font></h3><p style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Son stato con Pietro e Giovanni, c’era anche la maria</font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">با پیترو و جوانی بودم ، ماریا هم بود .</font></p><h3 style="font-family: Arial, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 24px; line-height: 1.6em;"><font face="tahoma">11- همراه اسامی خاص و نام و القاب نویسندگان و شخصیت های معروف</font></h3><p style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Sono versi giovanili di Giosue Carducci &nbsp;اشعار دوران جوانی جوسویه کاردوچی هست .</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">شما می توانید با ثبت نام در دوره های<a href="https://toamuz.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 182, 6); transition: all 0.3s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">&nbsp;آموزش زبان ایتالیایی</span></a>&nbsp;،&nbsp;<a href="https://toamuz.com/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 182, 6); transition: all 0.3s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">سایت آموزش زبان توآموز</span></a>&nbsp;این زبان را به صورت اینترنتی بیاموزید . ما می توانیم&nbsp;<a href="https://toamuz.com/events/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 182, 6); transition: all 0.3s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">کلاس های خصوصی زبان ایتالیایی</span></a>نیز برای شما برگزار کنیم .</font></p> text/html 2018-05-01T10:26:15+01:00 ciaoitalia.mihanblog.com s . moein کاربرد حرف تعریف در زبان ایتالیایی http://ciaoitalia.mihanblog.com/post/71 <h1 style="font-family: &quot;b traffic&quot;, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 36px; line-height: 1.6em;"><font face="tahoma"><a href="https://toamuz.com/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%AD%D8%B1%D9%81-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C/">کاربرد حرف تعریف در زبان ایتالیایی 1</a></font></h1><p style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">در مطالب مربوط به&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">حروف تعریف در زبان ایتالیایی</span>&nbsp;به مبحث جروف تعریف معین و حروف تعریف نا معین پرداختیم . در این قسمت می خواهیم به کاربرد آن بپردازیم . از جمله مواردی که از حروف تعریف استفاده می کنیم عبارتند از :</font></p><h2 style="font-family: &quot;b traffic&quot;, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 28px; line-height: 1.6em;"><font face="tahoma"><a href="https://toamuz.com/">حروف تعریف در زبان ایتالیایی</a></font></h2><p style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">در مطالب قبلی در مورد این موضوع که برای اینکه اسامی در زبان ایتالیایی معرفه شوند صحبت کردیم . در این موارد باید از حروف il-lo-l’-la-i-le-gli&nbsp; استفاده کنیم . این حروف قبل از اسم می آیند و به آنها articoli determinativi&nbsp; گفته می شود که با توجه به :</font></p><ol style="font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; margin: 0px 15px 10px auto; padding: 0px; list-style-position: initial; list-style-image: initial; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma">صدا دار بودن با بی صدا بودن حروف اول اسمی که میخواهند آن را معرفه کنند</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma">مذکر یا مونث بودن اسم</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma">جمع یا مفرد بودن اسم</font></li></ol><p style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">باید از حزوف تعریف خاص خود اسم استفاده کنیم . در غیر این صورت&nbsp;<a href="https://toamuz.com/%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%b1-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 182, 6); transition: all 0.3s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">ساختار گرامری زبان ایتالیایی</span></a>&nbsp;غلط می شود .</font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">&nbsp;</font></p><ul style="font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; list-style: inherit; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma">هنگامی که اسم شناخته شده باشد .</font></li></ul><p style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">در زمانی که بخواهیم یک اسم معرفه به کار ببریم که هم برای ما و هم برای مخاطب مشخص شده است .</font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">La casa di Luigi &nbsp;خانه لوییجی</font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">در این مثال حرف تعریف la &nbsp;که برای اسامی مفرد مذکر که با حروف صامت شروع شده باشد استفاده می شود .</font></p><ul style="font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; list-style: inherit; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma">به همراه صفات و ضمایر ملکی :</font></li></ul><p style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">اگر در یک جمله از ضمایر ملکی استفاده کنیم باید قبل از آن حرف تعریف به کار ببریم</font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Questa e’ la mia casa &nbsp;این خونه من است</font></p><ul style="font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; list-style: inherit; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma">همراه با ارزش ملکی</font></li></ul><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Vado a lavare la macchina &nbsp;میرم ماشینو بشورم</font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Mi ha dato la mano &nbsp;با من دست داد .</font></p><ul style="font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; list-style: inherit; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma">همراه با اسامی قاره ، جزیره ها ، کوه ها کشور ها ، در یا ها ، دریاچه ها و … در صورتی که متمم مفعولی باشند .</font></li></ul><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Il mare rosso &nbsp;دریای سرخ</font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">La sicilia &nbsp;سیسیل</font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Le Alpi &nbsp;کوه های آلپ</font></p><ul style="font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; list-style: inherit; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma">با ارزش زمانی ( به همراه ساعت همواره به صورت جمع مونث)</font></li></ul><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Sono le tre &nbsp;ساعت 3 هست</font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">In Italia preferisco viverci l’estate puitosto che l’inverno</font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">ترجیح میدم تو ایتالیا در تابستان زندگی کنم تا زمستان</font></p><ul style="font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; list-style: inherit; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma">با ارزش توزیعی</font></li></ul><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Le arance sono 20 euro il chilo</font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">پرتقال کیلویی 20 یورو هست</font></p><ul style="font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; list-style: inherit; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma">به همراه نام فامیل افراد مشهور، مکان های خاص</font></li></ul><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Il garibaldi &nbsp;گاریبالدی</font></p><ul style="font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; list-style: inherit; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma">با اسامی که بر یک گروه خاص دلالت می کنند:</font></li></ul><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Pietro il grande پتر کبیر</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">در مطلب بعدی به&nbsp;<a href="https://toamuz.com/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d8%ad%d8%b1%d9%88%d9%81-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%db%8c%d9%81-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-2/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 182, 6); transition: all 0.3s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">مواردی که نباید حروف تعریف بکار ببریم</span></a>&nbsp;می پردازیم .&nbsp; شما می توانید با ثبت نام در دوره های<a href="https://toamuz.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 182, 6); transition: all 0.3s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">&nbsp;آموزش زبان ایتالیایی</span></a>&nbsp;،&nbsp;<a href="https://toamuz.com/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 182, 6); transition: all 0.3s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">سایت آموزش زبان توآموز</span></a>&nbsp;این زبان را به صورت اینترنتی بیاموزید . ما می توانیم&nbsp;<a href="https://toamuz.com/events/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 182, 6); transition: all 0.3s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">کلاس های خصوصی زبان ایتالیایی</span></a>نیز برای شما برگزار کنیم .</font></p> text/html 2018-04-25T15:03:37+01:00 ciaoitalia.mihanblog.com s . moein عبارات کاربردی زبان ایتالیایی http://ciaoitalia.mihanblog.com/post/70 <h1 style="font-family: &quot;b traffic&quot;, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 36px; line-height: 1.6em;"><a href="https://toamuz.com/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C/"><font face="tahoma">عبارات کاربردی زبان ایتالیایی</font></a></h1><p style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">در این مطلب می خواهیم به برخی جملات و عبارات کاربردی زبان ایتالیایی بپردازیم . چرا که علاوه بر&nbsp;<a href="https://toamuz.com/%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%b1-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 182, 6); transition: all 0.3s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">گرامر زبان ایتالیایی</span></a>&nbsp;برخی جملات پرکاربرد می تواند در موارد خاص و مهم به ما کمک کند .</font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Parla italiano?</font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">ایتالیایی حرف می زنید ؟</font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Io sono Ali , Io mi chiamo Ali</font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">من علی هستم . اسم من علی است .</font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Come Ti chiami? Come si Chiama?</font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">اسم تو چیست ؟ اسم شما چیست ؟( محترمانه)</font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">در زبان ایتالیای برای مخاطب قرار دادن یک نفر به صورت دوستانه اوز دوم شخص مفرد و برای مخاطب قرار دادن یک فرد به صورت محترمانه از سوم شخص مفرد مونث استفاده می شود . دوم شخص مفرد Tu &nbsp;و سوم شخص مفرد مونث Lei &nbsp;است . سایر موارد نیز از گرامر زبان ایتالیایی با اینن قانون پیروی می کند .</font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Dove vai ?</font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">کجا میری؟</font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Stavo cercande Sara.</font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">دنبال سارا میگردم</font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Buongiorno , buona sera</font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">صیح بخیر ، عصر بخیر</font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Che cosa abbiamo per colazione, pranzo, cena</font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">برای صبحانه ، نهار&nbsp; ، شام چی داریم؟</font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Non è difficile l’italiano per un iraniano.</font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">ایتالیایی (&nbsp;<a href="https://toamuz.com/%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 182, 6); transition: all 0.3s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">زبان ایتالیایی</span></a>&nbsp;) برای یک ایرانی سخت نیست .</font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Prego. Che posso fare per lei?</font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">خواهش می کنم . پیکار می تونم براتون بکنم ؟ ( فعل سوم شخص مفرد مونث است و یک نفر را مخاطب قرارداده پس جمله به صورت محترمانه استفاده شده است )</font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Per esempio</font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">برای مثال</font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Che vuol dire?</font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">معنی اش چی میشه ؟</font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Dove la casa di luigi di Preciso.</font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">دقیقا خونه ی لوییجی کجا هست ؟</font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Va bene, grazie. Che bel tempo!</font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">خوبه، ممنونم. چه هوای خوبی</font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Peccato! Devo partire domani per Parigi.</font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">حیف باید فردا به فرانسه برم .</font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Si, è una cosa triste, Bisogna lavorare per vivere</font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">بله تاسف آوره برای زندگی باید کار کرد .</font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Bravo! È molto allegro stamattina!</font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">آفرین . امروز صبح خوشحال ( سرحال ) هستی ( مودبانه).</font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Si, sono di buon umore. E lei?</font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">آره . حالم خوبه . شما چطور .</font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Perchè?</font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">چرا، زیرا ؟ ( چون که)</font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Non lo so.</font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">نمیدونم</font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Sono perso qui. lei potra aiutarmi?</font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">اینجا گم شده ام . شما میتونین کمکم کنین ( مفرد- محترمانه)</font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">&nbsp;</font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Non ancora, è la mia prima lezione.</font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">نه هنوز. اولین درس من هست .</font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><img class="aligncenter wp-image-9341" src="https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/01/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C.jpg" alt="آموزش زبان ایتالیایی" width="216" height="264" srcset="https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/01/آموزش-زبان-ایتالیایی.jpg 1569w, https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/01/آموزش-زبان-ایتالیایی-246x300.jpg 246w, https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/01/آموزش-زبان-ایتالیایی-768x936.jpg 768w, https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/01/آموزش-زبان-ایتالیایی-840x1024.jpg 840w" sizes="(max-width: 216px) 100vw, 216px" style="vertical-align: middle; box-sizing: border-box; margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; max-width: 100%; height: auto; display: block;"></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">شما می توانید با ثبت نام در دوره های<a href="https://toamuz.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 182, 6); transition: all 0.3s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">&nbsp;آموزش زبان ایتالیایی</span></a>&nbsp;،&nbsp;<a href="https://toamuz.com/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 182, 6); transition: all 0.3s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">سایت آموزش زبان توآموز</span></a>&nbsp;این زبان را به صورت اینترنتی بیاموزید . ما می توانیم&nbsp;<a href="https://toamuz.com/events/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 182, 6); transition: all 0.3s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">کلاس های خصوصی زبان ایتالیایی</span></a>نیز برای شما برگزار کنیم .</font></p> text/html 2018-04-19T06:44:34+01:00 ciaoitalia.mihanblog.com s . moein آموزش زبان ایتالیایی ساعت، روز، هفته، ماه، سال http://ciaoitalia.mihanblog.com/post/69 <h1 style="font-family: &quot;b traffic&quot;, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 36px; line-height: 1.6em;"><font face="tahoma"><a href="https://toamuz.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87%D8%8C/">آموزش زبان ایتالیایی ساعت، روز، هفته، ماه، سال</a></font></h1><p style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Ora, Giorno, Settimana, Mese, Anno</font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">برای بیان زمان از ساعت و روز&nbsp; و ماه استفاده می شود . در ادامه به بررسی این موارد در&nbsp;<a href="https://toamuz.com/%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%b1-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 182, 6); transition: all 0.3s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 255);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">گرامر زبان ایتالیایی</span></span></a>&nbsp;می پردازیم .</font></p><h2 style="font-family: &quot;b traffic&quot;, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 28px; line-height: 1.6em;"><font face="tahoma">ساعت L’ORA در زبان ایتالیایی</font></h2><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">CHE ORA È?</font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">CHE ORE SONO?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ساعت چنده؟</font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">برای گفتن ساعت همیشه از حرف تعریف LE استفاده میشود. فقط برای ساعت یک، از حرف تعریف L استفاده میشود.</font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma"><a href="https://toamuz.com/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 182, 6); transition: all 0.3s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 255);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">ساعت در زبان ایتالیایی</span></span></a>&nbsp;به صورت زیر می باشد . برای این کار ابتدا ساع و سپس دقیقه می آید ( مانند زبان فارسی) . در برخی موارد اگر عقربه دقیقه از 30 گذشته باشد دقیقه باقیمانده را گفته و از ساعت کم می کنیم . مثلا به جای اینکه بگوییم ساعت 7 و 50 ( هفت و پنجا دقیقه است &nbsp;sette e cinquanta &nbsp;) می توان گفت ده دقیقه به 8 ماده است ( otto meno dieci )</font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">همچنین برای هر ساعتی بجز ساعت یک از SONO استفاده میشود.</font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">برای ساعت یک، نصفه شب، و ظهر از È استفاده میشود.</font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">&nbsp;</font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">9.00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; SONO LE NOVE</font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">8.15&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; SONO LE OTTO E QUINDICI</font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">6.30&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; SONO LE SEI E TRENTA</font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">12.20&nbsp;&nbsp; SONO LE DODICI E VENTI</font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">3.35</font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">SONO LE TRE E TRENTACINQUE</font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">7.45&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; SONO LE SETTE E QUARANTACINQUE</font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">1.00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; È L’UNA</font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">12.00&nbsp;&nbsp; È MEZZOGIORNO</font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">00.00&nbsp;&nbsp; È MEZZANOTTE</font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">12.00&nbsp;&nbsp; È MEZZOGIORNO</font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">&nbsp;</font></p><h2 style="font-family: &quot;b traffic&quot;, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 28px; line-height: 1.6em;"><font face="tahoma">روزهای هفته در&nbsp;<a href="https://toamuz.com/tag/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/">زبان ایتالیایی</a></font></h2><p style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">I GIORNI DELLA SETTIMANA</font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">در ایتالیایی نیز هفته 7 روز دارد . روز های تعطیل در ایتالیای شنبه و یکشنبه هستند .</font></p><ul style="font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; list-style: inherit; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma">LUNEDI دوشنبه</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma">MARTEDI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سه شنبه</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma">MERCOLEDI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; چهارشنبه</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma">GIOVEDI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; پنج شنبه</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma">VENERDI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; جمعه</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma">SABATO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; شنبه</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma">DOMENICA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; یک شنبه</font></li></ul><h2 style="font-family: &quot;b traffic&quot;, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 28px; line-height: 1.6em;"><img class="aligncenter wp-image-9836" src="https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/04/giorni-settimana.jpg" alt="روز های هفته در زبان ایتالیایی" width="220" height="273" srcset="https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/04/giorni-settimana.jpg 595w, https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/04/giorni-settimana-241x300.jpg 241w" sizes="(max-width: 220px) 100vw, 220px" style="vertical-align: middle; box-sizing: border-box; margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; max-width: 100%; height: auto; display: block;"><font face="tahoma">ماه های سال&nbsp;<a href="https://toamuz.com/tag/%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/">در زبان ایتالیایی</a></font></h2><p style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">هر سال شامل 12 ماه می باشد که به ترتیب زیر از کریسمس هر سال شروع می شوند . ( ماه های میلادی)</font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">I MESI DELL’ANNO</font></p><ul style="font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; list-style: inherit; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma">1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; GENNAIO</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma">2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FEBBRAIO</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma">3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; MARZO</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma">4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; APRILE</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma">5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; MAGGIO</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma">6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; GIUGNO</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma">7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; LUGLIO</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma">8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; AGOSTO</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma">9&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; SETTEMBRE</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma">10&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; OTTOBRE</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma">11&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; NOVEMBRE</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma">12&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DICEMBRE</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma">ژانویه</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma">فوریه</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma">مارس</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma">آپریل</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma">می</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma">جون</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma">جولای</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma">آگوست</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma">سپتامبر</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma">اکتبر</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma">نوامبر</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma">دسامبر</font></li></ul><p style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><img class="aligncenter size-full wp-image-9837" src="https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/04/%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C.png" alt="ماه در زبان ایتالیایی" width="189" height="267" style="vertical-align: middle; box-sizing: border-box; margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; max-width: 100%; height: auto; display: block;"></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">شما می توانید با ثبت نام در&nbsp;<a href="https://toamuz.com/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 182, 6); transition: all 0.3s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">سایت آموزش زبان اینترنتی توآموز</span></a>&nbsp;به&nbsp;<a href="https://toamuz.com/courses/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-nuovo-espresso-1/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 182, 6); transition: all 0.3s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">یادگیری زبان ایتالیایی</span>&nbsp;</a>به صورت<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">&nbsp;غیر حضوری</span>&nbsp;و<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">&nbsp;اینترنتی</span>&nbsp; بپردازید . همچنین می توانید&nbsp;از&nbsp;<a href="https://toamuz.com/events/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 182, 6); transition: all 0.3s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">کلاس خصوصی زبان ایتالیایی</span></a>&nbsp;با قیمت مناسب و اساتید برتر&nbsp;جهت&nbsp;<a href="https://toamuz.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 182, 6); transition: all 0.3s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">آموزش زبان ایتالیایی</span></a>&nbsp;استفاده کنید .</font></p> text/html 2018-04-14T06:58:39+01:00 ciaoitalia.mihanblog.com s . moein زمان گذشته در زبان ایتالیایی http://ciaoitalia.mihanblog.com/post/68 <div class="entry-content" style="font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><h1 style="font-family: &quot;b traffic&quot;, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 36px; line-height: 1.6em;"><font face="tahoma"><a href="https://toamuz.com/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C/">زمان گذشته در زبان ایتالیایی</a></font></h1><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><font face="tahoma">در<a href="https://toamuz.com/%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 182, 6); transition: all 0.3s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 255);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">&nbsp;زبان ایتالیایی</span></span></a>&nbsp;زمان به صورت گذشته ، حال و آینده تقسیم بندی می شود . در درس های گذشته به زمان حال و آینده پرداختیم و در این درس&nbsp;<a href="https://toamuz.com/courses/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-nuovo-espresso-1/lessons/nuovo-espresso-1-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-1-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-1-2/">اموزش زبان ایتالیایی</a>&nbsp;به زمان گذشته می پردازیم .</font></p><h2 style="font-family: &quot;b traffic&quot;, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 28px; line-height: 1.6em;"></h2><h2 style="font-family: &quot;b traffic&quot;, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 28px; line-height: 1.6em;"><font face="tahoma">مان گذشته نزدیک</font></h2><h2 style="font-family: &quot;b traffic&quot;, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 28px; line-height: 1.6em;"></h2><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><font face="tahoma">مثال:</font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><font face="tahoma">cambiARE à cambiATO</font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><font face="tahoma">vendERE à vendUTO</font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><font face="tahoma">finIRE à finITO</font></p><ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; list-style: inherit;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma">صرف فعل گذشته Cambiare(عوض کردن):</font></li></ul><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><font face="tahoma">Ho cambiato.</font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><font face="tahoma">عوض کردم.</font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><font face="tahoma">Hai cambiato.</font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><font face="tahoma">عوض کردی.</font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><font face="tahoma">Ha cambiato.</font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><font face="tahoma">عوض کرد.</font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><font face="tahoma">Abbiamo cambiato.</font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><font face="tahoma">عوض کردیم.</font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><font face="tahoma">Avete cambiato.</font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><font face="tahoma">عوض کردید.</font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><font face="tahoma">Hanno cambiato.</font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><font face="tahoma">عوض کردند.</font></p><ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; list-style: inherit;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma">صرف فعل گذشته Andare(رفتن):</font></li></ul><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><font face="tahoma">Sono andato/a</font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><font face="tahoma">رفتم.</font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><font face="tahoma">Sei andato/a</font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><font face="tahoma">رفتی.</font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><font face="tahoma">È andato/a</font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><font face="tahoma">رفت.</font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><font face="tahoma">Siamo andati/e</font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><font face="tahoma">رفتیم.</font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><font face="tahoma">Siete andati/e</font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><font face="tahoma">رفتید.</font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><font face="tahoma">Sono andati/e</font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><font face="tahoma">رفتند.</font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><font face="tahoma">همانطور که مشاهده میکنید حال این سوال بوجود می آید که چه موقع از فعل کمکی Avere و چه موقع از Essere باید استفاده نماییم؟؟؟</font></p><ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; list-style: inherit;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma">نکته1: برای فعلهای حرکتی فیزیکی مانند رفتن، آمدن، سفر کردن، و غیره از فعل کمکی Essere استفاده میشود.</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma">نکته2: برای بعضی ار فعلهای بودن بودن در یک مکان مانند Stare, Rimanere, Restare از فعل کمکی Essere استفاده میشود.</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma">نکته3: برای بعضی از فعلهای لازم مانند فعلهای زیر نیز از Essere استفاده میشود.</font></li></ul><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><font face="tahoma">Essere(بودن), nascere(متولدشدن), morire(مردن), succedere(اتفاق افتادن), costare(ارزش داشتن), piacere(دوست داشتن), riuscire(موفق شدن), sembrare(بنظررسیدن), diventare(تبدیل شدن).</font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><font face="tahoma">توجه: هرگاه از فعل کمکی Avere استفاده میکنیم اسم مفعول یا P.P به همان صورت ثابت میماند و فقط فعل Avere صرف میشود اما هرگاه از فعل کمکی Essere استفاده میکنیم علاوه بر اینکه فعل Essere صرف میشود اسم مفعول یا P.P هم باید با فاعل خود از نظر جنسیت، جمع و مفرد بودن تطبیق پیدا کند.</font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><font face="tahoma">&nbsp;</font></p><h4 style="font-family: Arial, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 18px; line-height: 1.6em;"><font face="tahoma">مثال:</font></h4><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><font face="tahoma">در فعل Andare، هنگامیکه میگوییم “من رفتم” اگر “من” مونث باشد P.P باید به “A” ختم شود، Io Sono Andata. و اگز “من” مذکر باشد P.P به “O” ختم شود، Io Sono Andato.</font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><font face="tahoma">درحالت جمع مونث P.P باید به “E” و در حالت جمع مذکر P.P به “I” ختم میشود.</font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><font face="tahoma">Noi siamo andati.</font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><font face="tahoma">Noi siamo andate.</font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><font face="tahoma">در صورتیکه در فعل Cambiare هیچ تفاوتی نمیکند که “من” مذکر باشد یا مونث، جمع مذکر باشد یا جمع مونث، در همه حالتها P.P به یک صورت باقی میماند.</font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><font face="tahoma">نکته: کلمات Sempre(همیشه)، mai(هرگز)، ancora(هنوز)، piu'(بیشتر)، appena(به محض اینکه)، معمولا بین فعل کمکی و اسم مفعول (PP) می آیند.</font></p><h4 style="font-family: Arial, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 18px; line-height: 1.6em;"><font face="tahoma">مثال:</font></h4><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><font face="tahoma">Hai mai visto quel film?</font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><font face="tahoma">هرگز این فیلم را دیده ای؟</font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><font face="tahoma">Sei mai andato al ristorante cinese?</font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><font face="tahoma">هرگز به رستوران چینی رفته ای؟</font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;"><font face="tahoma">&nbsp;</font></span></p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;"><font face="tahoma">&nbsp;</font></span></p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;"><font face="tahoma">زمان گذشته استمراری</font></span></p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;"><font face="tahoma"><img class="aligncenter wp-image-9796" src="https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/03/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C4.jpg" alt="" width="414" height="233" srcset="https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/03/زمان-گذشته-در-زبان-ایتالیایی4.jpg 640w, https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/03/زمان-گذشته-در-زبان-ایتالیایی4-300x169.jpg 300w, https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/03/زمان-گذشته-در-زبان-ایتالیایی4-320x180.jpg 320w, https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/03/زمان-گذشته-در-زبان-ایتالیایی4-360x203.jpg 360w" sizes="(max-width: 414px) 100vw, 414px" style="vertical-align: middle; box-sizing: border-box; margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; max-width: 100%; height: auto; display: block;"></font></span></p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><font face="tahoma">در زبان ایتالیایی در 4 مورد قطعا از زمان گذشته استمراری (imperfetto) استفاده می شود که عبارتند از:</font></p><ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; list-style: inherit;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma">تشریح یک موضوع در گذشته (Descrizione nel passato)</font></li></ul><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><font face="tahoma">es: Ieri sera sono andata da Maria, lei&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;"><em style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><u style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">AVEVA</u></em></span>&nbsp;un vestito molto elegante.</font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><font face="tahoma">دیروز بعدازظهر رفتم پیش ماریا، او یک لباس خیلی شیک پوشیده بود.</font></p><ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; list-style: inherit;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma">یک فعالیت در گذشته (Azione abituare nel passato)</font></li></ul><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><font face="tahoma">es: Da bambino io&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;"><em style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><u style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">ANDAVO</u></em></span>&nbsp;in vacanze al mare, una volta sono andata in montagna.</font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><font face="tahoma">از بچگی در تعطیلات می رفتم دریا، یکبار رفتم به کوه.</font></p><ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; list-style: inherit;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma">طول کشیدن یک موضوع (Durata o svolgimento di un azione)</font></li></ul><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><font face="tahoma">es: Ieri mentre io&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;"><em style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><u style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">CVCINAVO</u></em></span>&nbsp;mia figlia&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;"><em style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><u style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">GIOCAVA</u></em></span>.</font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><font face="tahoma">دیروز در حالی که من آشپزی می کردم دخترم بازی می کرد.</font></p><ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; list-style: inherit;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma">حالت فیزیکی یا روحی در گذشته (Stato fisico o psicologico nel passato)</font></li></ul><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><font face="tahoma">es: Ieri&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;"><em style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><u style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">AVEVO</u></em></span>&nbsp;mal di testa.</font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><font face="tahoma">دیروز سر درد داشتم.</font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><font face="tahoma">es: Ieri paolo&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;"><em style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><u style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">ERA</u></em></span>&nbsp;felice.</font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><font face="tahoma">دیروز پائول شاد بود.</font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><font face="tahoma">&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><font face="tahoma">شما می توانید با ثبت نام در دوره های<a href="https://toamuz.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 182, 6); transition: all 0.3s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 255);">آموزش زبان ایتالیایی</span></span></a>&nbsp;،&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 255);"><a href="https://toamuz.com/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 255); transition: all 0.3s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">سایت آموزش زبان توآموز</span></a></span>&nbsp;این زبان را به صورت اینترنتی بیاموزید . ما می توانیم&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 255);"><a href="https://toamuz.com/events/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 255); transition: all 0.3s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">کلاس های خصوصی زبان ایتالیایی</span></a></span>نیز برای شما برگزار کنیم .</font></p><div><font face="tahoma"><br></font></div></div><div class="entry-tag-share" style="font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; margin: 80px 0px 50px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><div class="row" style="box-sizing: border-box; margin: 0px -15px; padding: 0px;"></div></div> text/html 2018-04-09T09:46:30+01:00 ciaoitalia.mihanblog.com s . moein حروف اضافه ترکیبی در زبان ایتالیایی http://ciaoitalia.mihanblog.com/post/67 <h1 style="font-family: &quot;b traffic&quot;, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 36px; line-height: 1.6em;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma"><a href="https://toamuz.com/%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C/">حروف اضافه ترکیبی در زبان ایتالیایی</a></font></span></h1><p style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;"><font face="tahoma">&nbsp;</font></span></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">در&nbsp;<a href="https://toamuz.com/%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%b1-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 182, 6); transition: all 0.3s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 255);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">گرامر زبان ایتالیایی</span></span></a>&nbsp;<a href="https://toamuz.com/%D8%AD%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 182, 6); transition: all 0.3s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 255);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">حروف اضافه</span></span></a>&nbsp;یکی از مهمترین مباحث می باشند که با تمرین می توان به راحتی آنها را آموخته و استفاده کرد . از آنجایی که این حروف اغلب قبل از اسم می آیند ولی از اسم خود تبعیت می کنند انتخابشان کمی پیچیده می شود .</font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma"><a href="https://toamuz.com/%d8%ad%d8%b1%d9%88%d9%81-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%db%8c%d9%81-%d9%85%d8%b9%db%8c%d9%86-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 182, 6); transition: all 0.3s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 255);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">حرف تعریف در زبان ایتالیایی</span></span></a>&nbsp;نیز بدین صورت هستند . یعنی قبل از استفاده از حرف تعریف باید ابتدا اسم را بررسی و تعدا و جنسیت آن را شناخت سپس متناسب با آن ار حرف تعریف مناسب استفاده کرد .</font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">همانطور که قبلا توضیح داده شد حرف تعریف معین برای اسم های شناخته شده و مشخص می آیند، حال اگر در جمله ای حرف اضافه&nbsp;in, a, da, di, …&nbsp;بیاید و پس از آن اسم شناخته شده ای باشد مسلما حرف تعریف معین آن نیز باید به همراهش بیاید که در اینصورت با حرف اضافه ترکیب شده و بصورتهای زیر نمایان میگردد.</font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><img class="aligncenter wp-image-9769" src="https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/03/%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8%DB%8C.png" alt="" width="473" height="234" srcset="https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/03/حروف-اضافه-ترکیبی.png 681w, https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/03/حروف-اضافه-ترکیبی-300x148.png 300w, https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/03/حروف-اضافه-ترکیبی-320x158.png 320w, https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/03/حروف-اضافه-ترکیبی-640x317.png 640w, https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/03/حروف-اضافه-ترکیبی-360x178.png 360w" sizes="(max-width: 473px) 100vw, 473px" style="vertical-align: middle; box-sizing: border-box; margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; max-width: 100%; height: auto; display: block;"></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">همانطور که در جدول بالا می بینید حروف تعریف با هر حرف اضافه که ترکیب شوند یک کلمه مجزا می سازند .</font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">مثال:</font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">a+il=al</font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">su+l’=sull’</font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">di+gli=degli</font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">حال به چند مثال زیر توجه نمایید:</font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Questa moto&nbsp;è&nbsp;<u style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">dell’&nbsp;</u>(di+l’)&nbsp;<u style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">amico di Mario</u><u style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">(دوست ماریو)</u>.</font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">این موتور مال(برای) دوست ماریو است.</font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Domani vado a pranzo&nbsp;<u style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">dal&nbsp;</u>(da+il)&nbsp;<u style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">mio amico</u><u style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">(دوستم</u>).</font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">فردا برای ناهار پیش دوستم میروم.</font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma"><u style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">Nella&nbsp;</u>(in+la)&nbsp;<u style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">fabbrica di mio zio</u><u style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">(کارخانه عمویم)</u>&nbsp;lavorano molti giovani.</font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">در کارخانه عمویم جوانهای زیادی کار میکنند.</font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">&nbsp;</font></p><ul style="font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; list-style: inherit; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma">نکته: برای اسامی کشورها در حالت&nbsp;مفرد&nbsp;(کشورهایی که نشانه مفرد بودن دارند.) حرف تعریف استفاده نمیشود.</font></li></ul><p style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">&nbsp;</font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Carlo va in America.</font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">کارلو به آمریکا میرود.</font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Carlo va in Olanda.</font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">کارلو به هلند میرود.</font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">اما برای کشورها در حالت جمع (کشورهایی که نشانه جمع بودن دارند.) همواره با حرف تعریفشان می آیند.</font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Carlo va negli&nbsp;stati uniti.</font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">کارلو به ایالات متحده میرود.</font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Carlo va nei&nbsp;paesi bassi.</font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">کارلو به کشورهای&nbsp;پایین میرود.</font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">نکته: برای وسایل نقلیه از حرف اضافه&nbsp;in&nbsp;و&nbsp;con&nbsp;استفاده میکنیم، با این تفاوت که اگر از&nbsp;con&nbsp;استفاده نماییم میباست وسیله نقلیه مشخص تر شود و با حرف تعریفش بیاید.</font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">veniamo&nbsp;in&nbsp;treno; (o&nbsp;con il&nbsp;treno)</font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">با قطار می آییم.</font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">vado&nbsp;in&nbsp;macchina; (o&nbsp;con la&nbsp;macchina)</font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">با ماشین میروم.</font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">torniamo&nbsp;in&nbsp;autobus; (o&nbsp;con l’&nbsp;autobus)</font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">با اتوبوس برمیگردیم.</font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">توجه داشته باشید با بکارگیری&nbsp;con&nbsp;یا&nbsp;in&nbsp;در معنی جمله تفاوتی نخواهد داشت.</font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">اما اگر بخواهیم از&nbsp;con&nbsp;استفاده کنیم وسیله نقلیه باید مشخص تر شود، یعنی:</font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Veniamo&nbsp;con il&nbsp;treno delle 9:15</font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">با قطار ساعت 9:15 می آییم.</font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Vado&nbsp;con la&nbsp;macchina di luigi</font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">با ماشین لوئجی میروم.</font></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Torniamo&nbsp;con l’&nbsp;autobus 28</font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">با اتوبوس شماره 28 برمیگردیم.</font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">این مبحث یکی از مهمترین نکات گرامری آموزش زبان ایتالیایی است که به طور حتم یکی از سوالات آزمون های سنجش زبان ایتالیایی مانند آزمون چیلز یا چلی می باشد .</font></p><div class="entry-content" style="font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><p style="margin: 0px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><font face="tahoma">شما می توانید با ثبت نام در&nbsp;<a href="https://toamuz.com/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 182, 6); transition: all 0.3s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">سایت آموزش زبان اینترنتی توآموز</span></a>&nbsp;به&nbsp;<a href="https://toamuz.com/courses/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-nuovo-espresso-1/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 182, 6); transition: all 0.3s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 255);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">یادگیری زبان ایتالیایی</span></span>&nbsp;</a>به صورت<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">&nbsp;غیر حضوری</span>&nbsp;و<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">&nbsp;اینترنتی</span>&nbsp; بپردازید . همچنین می توانید&nbsp;از&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 255);"><a href="https://toamuz.com/events/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 255); transition: all 0.3s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">کلاس خصوصی زبان ایتالیایی</span></a></span>&nbsp;با قیمت مناسب و اساتید برتر&nbsp;جهت&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 255);"><a href="https://toamuz.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 255); transition: all 0.3s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">آموزش زبان ایتالیایی</span></a></span>&nbsp;استفاده کنید .</font></p></div> text/html 2018-03-28T11:35:10+01:00 ciaoitalia.mihanblog.com s . moein تلفظ حروف در زبان ایتالیایی http://ciaoitalia.mihanblog.com/post/65 <div class="entry-content" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-family: sa; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><h1 style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; font-family: sa; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 36px; line-height: 1.6em;"><a href="https://toamuz.com/%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B8-%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C/">تلفظ حروف در زبان ایتالیایی</a></h1><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px;">در این بخش، فقط تلفظ های دشوار و مشکل ساز این زبان را ذکر می کنیم، که به ساده ترین و جدید ترین شیوه بیان شده است. تلفظ ها را در متن مشاهده خواهیم کرد.&nbsp;تلفظ حروف در زبان ایتالیایی :</p><h2 style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; font-family: sa; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 28px; line-height: 1.6em;">حروف بی صدا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (consonanti)</h2><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px;">مثال (Esempio)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تلفظ این حروف</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px;">c, f, i, m, n, p, r, t, z</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px;">چِ یا کِ، ق، تلفظ نمی شود، ل، م، ن، پ، ر، ت، ز</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px;">بانکا banca&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;صدای ب مثل کلمۀ بابا در فارسی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; b</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px;">صدای چی، چِ، چُ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ci, ce, cio</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px;">چنانچه بعد از حرف c یکی از حروف e یا i بیاید صدای چ میدهد.</p><ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; list-style: inherit;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">اَمیچی/اَمیچِ/پِرچُ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; amici/amice/percio</li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">صدای کی- کِ- کُ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; chi, che, co</li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">کی/اَنکِ/اَمیکُ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; chi/anche/amico</li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">صدای جی- جِ- جُ- جو&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;gi, ge, gio, giu</li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">صدای گی- گِ- گُ- گو&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ghi, ghe, go, gu</li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">صدای کُو می دهد.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; qu</li></ul><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px;">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px;">چنانچه بعد از حرف G یکی از حروف E یا I بیاید صدای ج میدهد در غیر اینصورت صدای گ میدهد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px;">بعد از حرف Q همیشه U می آید.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; کویی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; qui</p><ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; list-style: inherit;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">1- بین دو حرف صدا دار صدای (ز) می دهد.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; s</li></ul><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px;">رُزَ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rosa</p><ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; list-style: inherit;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">2- هر گاه به صورت (ss) بین دو حرف صدا دار بیاید صدای (س) می دهد.</li></ul><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px;">کَسَّ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; cassa</p><ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; list-style: inherit;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">3- در بقیه موارد صدای (س) می دهد.</li></ul><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px;">کواِستُ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; questo</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px;">به هیچ وجه تلفظ نمی شود. فقط برای تغییرات آوایی در حرف g و c میاید.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; h</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px;">شِ- شی- شا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; sce – sci – scia</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px;">شُ- شو&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; scio – sciu</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px;">صدای لی می دهد.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;gli</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px;">صدای نی می دهد.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; gn</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px;">سی نیُرِ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; signore</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px;">صدای (و) می دهد.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; v</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px;">صدایی بین (ت) و (ز) می دهد.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; z</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px;">&nbsp;</p><h2 style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; font-family: sa; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 28px; line-height: 1.6em;">حروف صدا دار&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (Vocali)</h2><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px;">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px;">صدای اَ میدهد.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; a</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px;">1- صدای اِ میدهد ( به تنهایی معنی وَ میدهد).&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1- e</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px;">اِلِگانتِ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; elegante</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px;">&nbsp;</p><h4 style="box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; padding: 0px; font-family: sa; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 18px; line-height: 1.6em;">2- هرگاه روی آن اَچِنتُ (&nbsp; َ ) قرار بگیرد به صورت تأکید ادا می شود.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2- é</h4><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px;">(و به تنهایی معنی هست میدهد)</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px;">اِ (هست)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; é</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px;">صدای یی&nbsp; میدهد.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; i</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px;">صدای&nbsp; اُ&nbsp; میدهد.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; o</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px;">صدای&nbsp; او&nbsp; میدهد.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; u</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px;">صدای&nbsp; اَی&nbsp; میدهد.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ai</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px;">صدای اِی&nbsp; میدهد.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ei</p><h4 style="box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; padding: 0px; font-family: sa; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 18px; line-height: 1.6em;">3- چنانچه در کلمه ای یک حرف دوبار کنار هم نوشته شده باشد مانند تشدید دوبار تلفظ میشود.</h4><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px;">قلم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; پِنّا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; penna</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px;">دامن&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; گُنّا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; gonna</p><h4 style="box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; padding: 0px; font-family: sa; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 18px; line-height: 1.6em;">4- پنج حرف k,y-x,w,j&nbsp; درزبان ایتالیایی نبوده چنانچه در کلمه ای دیده شود آن کلمه از زبان دیگری وارد زبان ایتالیایی شده.</h4><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px;">تلفظ حروف در زبان ایتالیایی (حروف ترکیبی) :</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px;">H در ایتالیایی نوشته میشود ولی خوانده نمیشود.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px;">GN صدای “نی” میدهد. مثل SIGNORA که “سینیورا” خوانده میشود.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px;">GL صدای “یی” میدهد. مثل FAMIGLIA که “فامیلیا” خوانده میشود. البته حرف ل خیلی نرم تلفظ میشود.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px;">S اگر یکی باشد در داخل کلمه معمولا صدای “ز” میدهد اما وقتی دوتا باشد صدای “س” میدهد</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px;">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px;">اگر بعد از حرف C حروف&nbsp; E , I بیایید صدای “چ” میدهد.&nbsp;&nbsp; اگر بعد از حرف C حروف H, O, Aبیایید صدای “ک” میدهد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px;">کلمه تلفظ معنی</p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px;">BICICLETTA بیچیکلِتّا دوچرخه</p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px;">CIOCCOLATA چُکُّلاتا شکلات</p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px;">ARANCIA اَرَنچا پرتقال</p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px;">PIACERE پیاچِرِ خوشبختم</p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px;">کلمه تلفظ معنی</p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px;">CAFFE کافه قهوه</p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px;">MONACO مُناکُ موناکو</p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px;">CHITARRA کیتّارا گیتار</p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px;">ZUCCHERO زوکِّرُ شکر</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px;">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px;">اگر بعد از حرف G حروف E , I بیایید صدای “ج” میدهد.&nbsp;&nbsp; اگر بعد از حرف G حروف H, O, A بیایید صدای “گ” میدهد.آموزش زبان ایتالیایی</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px;">کلمه تلفظ معنی</p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px;">GELATO جِلاتُ بستنی</p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px;">BUONGIORNO بُنجُرنُ روزبخیر</p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px;">GERMANIA جِرمانیا آلمان</p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px;">OROLOGIO اُرُلُجُ ساعت</p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px;">کلمه تلفظ معنی</p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px;">GARDA گاردا نام دریاچه</p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px;">LAGO لاگُ دریاچه</p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px;">SPAGHETTI سپاگتّی اسپاگتی</p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px;">RAGU راگو راگو</p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px;">شما می توانید با ثبت نام در&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 255);"><a href="https://toamuz.com/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 255); transition: all 0.3s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">سایت توآموز</span></a></span>&nbsp;به&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 255);"><a href="https://toamuz.com/courses/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-nuovo-espresso-1/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 255); transition: all 0.3s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">یادگیری زبان ایتالیایی</span>&nbsp;</a></span>به صورت<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">&nbsp;غیر حضوری</span>&nbsp;و<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">&nbsp;اینترنتی</span>&nbsp; بپردازید . همچنین می توانید از&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 255);"><a href="https://toamuz.com/events/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 255); transition: all 0.3s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">کلاس خصوصی زبان ایتالیایی</span></a></span>&nbsp;با قیمت مناسب و اساتید برتر&nbsp;جهت&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 255);"><a href="https://toamuz.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 255); transition: all 0.3s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">آموزش زبان ایتالیایی</span></a></span>&nbsp;استفاده کنید .</p></div><div class="entry-tag-share" style="box-sizing: border-box; margin: 80px 0px 50px; padding: 0px; font-family: sa; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><div class="row" style="box-sizing: border-box; margin: 0px -15px; padding: 0px;"><div class="col-sm-6" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 15px; position: relative; min-height: 1px; float: left; width: 450px;"></div></div></div>